Mees & Agsteribbe PsychologenTarieven

Wat heb je nodig om je bij ons in te kunnen schrijven? We werken samen met Stichting 1nP, een GGZ instelling die zorg draagt voor alle financieel-administratieve zaken. Bij de aanmelding op hun website, heb je een verwijsbrief nodig en moet je een identiteitsbewijs bij de hand hebben.

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostigingsregeling van kracht voor de Geestelijke Gezondheidszorg, genaamd het Zorgprestatiemodel. Op de website van beroepsvereniging LVVP kan je hier meer informatie over vinden. Het heeft geen gevolgen voor de vergoeding van je behandeling, maar het kan wel verstandig zijn om kennis over te hebben wanneer je je als client aanmeldt in de geestelijke gezondheidszorg.

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

No show beleid

Zoals iedere hulpverleningsinstantie hanteren wij ook een no show beleid. Een no show betekent dat een afspraak zonder afmelding niet is nagekomen, of korter dan 24 uur van te voren is afgezegd, met uitzondering van het weekend. Iedere no show wordt in rekening gebracht bij de client.