Mees & Agsteribbe PsychologenVisie

Als mens streven we naar een gezonde balans tussen drie behoeften: Autonomie, Erkenning en Verbinding. Een goede balans betekent dat we ons kalm, gelukkig en tevreden voelen. Wanneer die balans er niet is kunnen er problemen ontstaan in relatie tot anderen of in relatie tot onszelf. Die problemen zien er bij iedereen anders uit. We worden bijvoorbeeld angstig, neerslachtig, machteloos, boos, voelen ons schuldig of alles tegelijk. We werken ons overdekop, durven geen relatie aan te gaan of belangrijke gesprekken te voeren, voelen ons eenzaam of we kunnen juist niet alleen zijn…

…enzovoort. Therapie is een vorm van persoonlijke ontwikkeling waarin we die balans herstellen door nieuwe gewoontes te creëren die ons beter dienen dan de oude, die we weliswaar gewend zijn maar die ons nu in de weg staan. Therapie gaat altijd over uit je comfortzone treden. Durf je het aan? Wij zijn er klaar voor!